เว็บไซต์ china-ifp.org ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อ บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักล่าบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลก โดยรวมถึงสิ่งที่อยู่บนภาคพื้นดิน แผ่นน้ำ และ ผืนฟ้า ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั้น ถูกดำรงไว้ซึ่งการค้นหาอาหารเพื่อดำรงชีพในการอยู่รอด และ หากต้องการที่จะสืบชีวิตต่อไปต้องคร่าชีวิตหนึ่งชีวิตเพื่อความอยู่รอดอีกหนึ่งชีวิต หรือ แม้แต่พืชบางชนิดยังล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นกัน ประวัติศาสตร์ของโลกย่อมมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนวนกันไป จะเป็นนักล่าหรือเป็นผู้ที่ถูกล่า ศึกษาทั้งหมดได้บนเว็บไซต์นี้

การศึกษาถึงวิวัฒนาการต่างของการล่า นอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตธรรมดาที่เป็นผู้ถูกล่า ในบางครั้งอาจจะกลับกลายมาเป็นผู้ล่าบ้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้สิ่งต่างๆยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้ผู้ล่าและผู้ที่ถูกล่าแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

Immortal Fang Power เป็นการเชื่อมต่อเรื่องราวของนักล่าจากทั่วทุกหนแห่ง และ ผู้ที่ถูกไล่ล่า แม้แต่สัตว์ผู้ที่สูญพันธ์ไปแล้ว ยังคงสืบเนื่องตลอดไป

เรื่องราวของสัตว์ที่สุดแสนจะอันตราย ได้ถูกถักทอเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ได้เข้าใจถึง การเอาตัวรอดสำหรับชีวิตทุกชีวิต เจาะลึกทุกเรื่องราวแห่งสรรพสัตว์ สรรพัดสัตว์จะถูกถ่ายถอดออกมาให้ได้เข้าใจถึงกลไกในการดำเนินชีวิต
สิ่งมีชีวิตใดอันตรายสามารถเรียนรู็ได้บนเว็บไซต์ www.china-ifp.org ที่จะนำพาเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่ง

สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในอาณาจักรพงไพร การใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน เรื่องราวจากการหยิบเอาออกมาจากธรรมชาติ สัญชาตญาณนักล่า สัตว์อันตรายหลายอย่าง ที่บางคนอาจจะไม่เคยได้รับรู้มาก่อนว่า เจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตสุดแสนอันตรายมากขนาดไหน
สัตว์บางชนิดอาจจะไม่เคยเห็น สัตว์บางชนิดอาจจะไม่เคยได้ยิน การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น อาจจะทำให้ใครหลายคนสนใจ รวมไปถึงการชุบชีวิต สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ให้กลับมาอีกครั้ง มนุษย์เป็นนักล่าที่ฉลาดที่สุดบนโลกจริงหรือไม่ การพิสูจน์ถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกเฉลยเช่นใด มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้